ورود کاربران

مدیریت گزارشات مالی  |  نتایج: 8

     |   بازگشت

عنوان فایل پیوست تاریخ ایجاد
هزینه های پژوهشکده در سال 97 پیوست 1398/04/09
پیش بینی هزینه های پژوهشکده در سال 98 پیوست 1398/04/09
محاسبه بالاسری پژوهشکده از محل درآمدهای مراکز از منابع برون سازمانی پیوست 1398/04/09
پروتکل محاسبه بالاسری پیوست 1398/04/09
حق التالیف های پرداخت شده پیوست 1398/04/09
بدهی های حق التالیف مقالات پیوست 1398/04/09
فایل حق التالیف های ارسالی به معاونت پژوهشی جهت پرداخت از سوی این معاونت پیوست 1398/04/09
جزییات گرنت پژوهشکده پیوست 1398/04/09